สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

(สมเด็จย่า)

 

 

 

พระราชสมภพ

 

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า "สังวาล"

ทรงพระราชสมภพใน วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2443

พระชนก ชื่อ "ชู" พระชนนีชื่อ "คำ" ซึ่งเป็นครอบครัวสามัญชน

อาชีพช่างทอง ตั้งนิวาสสถานอยู่ที่ธนบุรีละแวกวัดอนงคาราม

ภายหลังพระญาติได้จดทะเบียนใช้นามสกุลว่า " ชูกระมล " 

  

 

 

พระราชกรณียกิจ

 

 

 

 

 

 

ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)

 

 

 

 

 

 

 

ก่อตั้งมูลนิธิขาเทียม

 

 

 

 

 

ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์

 

 

 

 

โครงการพัฒนาดอยตุง

 

 

 

 

เสด็จสวรรคต

 

 

สมเด็จย่าเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม

พ.ศ. 2538  สิริพระชนมายุได้ 94 พรรษา 7 เดือน 28 วัน

 

  ---------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (118.175.223.112) on 2010-06-05 21:48

ดพดด

#1 By (118.172.118.178) on 2010-03-05 13:17