สารบัญประวัติบุคคลสำคัญในสมัยต่างๆ

 

    

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

            

1. บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

  

    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

      

  

       

   2. บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา

   

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

      

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช)

       

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   

    สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

   

   

  

    

      3. บุคคลสำคัญสมัยธนบุรี

     

    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     

   

    

          4. บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

       

   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

      

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     

   พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

       

  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

  

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

  

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

  

   ขรัวอินโข่ง 

  

    พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร)   

  

  ดร. แดน บีช แบรดเลย์   

   

  พระยากัลยาณไมตรี     

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

เรืองงงงงงงงงงงงงงงงงงงง question tongue question question

#541 By MuTui (125.27.59.98) on 2010-11-16 09:07

ทำเพื่อไรวะ "งง" embarrassed sad smile

#540 By MuTui (125.27.59.98) on 2010-11-16 09:05

มะรู้ เรื่องเลย

#539 By MuTui (125.27.59.98) on 2010-11-16 09:04

big smile big smile embarrassed

#538 By คลจวย (118.172.155.101) on 2010-10-14 09:23

xeLFik pepyaka

#537 By EkpoSFJhEmXGfOv (58.215.81.151) on 2010-10-12 12:45

น่าจะมีรูป


#536 By (125.25.171.7) on 2010-10-09 07:11

อ้อกดก

#535 By ทื (124.122.11.251) on 2010-09-30 17:30

#534 By (124.122.11.251) on 2010-09-30 17:04

เนื้อหาดีจริงๆค่ะแต่ขาดชื่อเรียกที่ถูกขนานนามไปหน่อยถ้ามีนี่สุดยอดโครตเลยค่ะ

#533 By bam (183.89.35.94) on 2010-09-28 17:40

เนื้อหาดีจริงๆค่ะแต่ขาดชื่อเรียกที่ถูกขนานนามไปหน่อยถ้ามีนี่สุดยอดโครตเลยค่ะ

#532 By bam (183.89.35.94) on 2010-09-28 17:40

aspx_174.txt;20;20

#531 By eHFuCStIIvKlxZO (202.108.50.74) on 2010-09-26 02:07

Cool site goodluck :)

#530 By FEPQmNSVlPBDIZMbGMi (163.15.183.29) on 2010-09-24 19:25

Gloomy tales

#529 By FEPQmNSVlPBDIZMbGMi (163.15.183.29) on 2010-09-24 19:24

this is be cool 8)

#528 By FEPQmNSVlPBDIZMbGMi (163.15.183.29) on 2010-09-24 19:24

Very funny pictures

#527 By BcDZvZqXaRhpXi (91.83.40.188) on 2010-09-23 16:18

Excellent work, Nice Design

#526 By BcDZvZqXaRhpXi (91.83.40.188) on 2010-09-23 16:17

I love this site

#525 By BcDZvZqXaRhpXi (91.83.40.188) on 2010-09-23 16:17

very best job

#524 By UKRwiLprMJ (221.179.35.87) on 2010-09-23 13:06

very best job

#523 By UKRwiLprMJ (221.179.35.87) on 2010-09-23 13:05

It's funny goodluck

#522 By UKRwiLprMJ (221.179.35.87) on 2010-09-23 13:05

real beauty page

#521 By wjbiimTngEmD (216.15.107.121) on 2010-09-23 09:54

Wonderfull great site

#520 By wjbiimTngEmD (189.31.143.76) on 2010-09-23 09:53

I love this site

#519 By wjbiimTngEmD (189.31.143.76) on 2010-09-23 09:52

very best job

#518 By jcyQKZkkyKL (85.25.5.37) on 2010-09-23 06:46

Best Site Good Work

#517 By jcyQKZkkyKL (93.157.3.108) on 2010-09-23 06:44

Wonderfull great site

#516 By jcyQKZkkyKL (195.62.115.62) on 2010-09-23 06:43

This site is crazy :)

#515 By BRUDOxLEg (123.125.156.206) on 2010-09-23 03:36

Punk not dead

#514 By BRUDOxLEg (79.172.201.152) on 2010-09-23 03:36

Good crew it's cool :)

#513 By BRUDOxLEg (79.172.201.152) on 2010-09-23 03:35

magic story very thanks

#512 By JbfgkoLKzGABmB (58.215.78.157) on 2010-09-23 00:27

Cool site goodluck :)

#511 By JbfgkoLKzGABmB (119.245.136.70) on 2010-09-23 00:26

good material thanks

#510 By JbfgkoLKzGABmB (119.245.136.70) on 2010-09-23 00:26

this post is fantastic

#509 By OgnfXQwkEMtHa (119.245.136.70) on 2010-09-22 21:13

this post is fantastic

#508 By OgnfXQwkEMtHa (85.25.5.37) on 2010-09-22 21:13

Wonderfull great site

#507 By OgnfXQwkEMtHa (119.245.136.70) on 2010-09-22 21:12

Good crew it's cool :)

#506 By vqZmxuUeTxinA (218.248.45.51) on 2010-09-22 18:01

this is be cool 8)

#505 By vqZmxuUeTxinA (111.160.70.197) on 2010-09-22 18:01

Cool site goodluck :)

#504 By vqZmxuUeTxinA (111.160.70.197) on 2010-09-22 18:01

Punk not dead

#503 By VcrOCwjHWhPcUMcWQZU (112.122.140.141) on 2010-09-22 11:37

Hello good day

#502 By VcrOCwjHWhPcUMcWQZU (112.122.140.141) on 2010-09-22 11:36

Best Site Good Work

#501 By VcrOCwjHWhPcUMcWQZU (112.122.140.141) on 2010-09-22 11:36

real beauty page

#500 By fApLsCVNH (184.73.7.43) on 2010-09-22 08:21

this post is fantastic

#499 By fApLsCVNH (184.73.7.43) on 2010-09-22 08:21

Very Good Site

#498 By fApLsCVNH (202.149.24.193) on 2010-09-22 08:20

Best Site good looking

#497 By FNNMTEvBbMKafCoP (123.125.156.206) on 2010-09-22 05:10

Best Site good looking

#496 By FNNMTEvBbMKafCoP (123.125.156.206) on 2010-09-22 05:10

I'm happy very good site

#495 By FNNMTEvBbMKafCoP (123.125.156.206) on 2010-09-22 05:10

Very Good Site

#494 By auhRiPLLCZTuaC (123.125.156.206) on 2010-09-21 19:34

magic story very thanks

#493 By auhRiPLLCZTuaC (123.125.156.206) on 2010-09-21 19:34

Gloomy tales

#492 By auhRiPLLCZTuaC (123.125.156.206) on 2010-09-21 19:34