สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

posted on 03 Nov 2007 14:40 by social-people

             

  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

                                                         

 

 

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททอง

และ พระนางเจ้าสิริกัลยานี อัคร-ราชเทวีพระราชมารดาเป็น พระราชธิดา

ในสมเด็จพระ-เจ้าทรงธรรม เสด็จพระราช-สมภพ เมื่อ วันจันทร์

เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. 2175

 

 

ครองราชย์

การครองราชย์ราชวงศ์ปราสาททองทรงราชย์ พ.ศ.2199- พ.ศ. 2231 

 ระยะเวลาครองราชย์32 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลายรัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

รัชกาลถัดมาสมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เสด็จสวรรคต พ.ศ. 2231

 

 

พระราชกรณียกิจ

 

ด้านการทหาร

 

ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงปราบปรามเมืองน้อยใหญ่

ให้เป็นมาสวามิภักดิ์ ทั้งหัวเมืองทางเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน

ส่วนศึกกับพม่าแม้จะมีอยู่ในเวลานี้ แต่ก็ทรงจัดทัพตีพ่ายกลับไปอยู่เนืองๆ

กิจการของกองทัพนับว่ารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่สมเด็จพระนารายณ์

เองก็ทรงชำนาญในการศึก คล้องช้าง และทรงซื้ออาวุธจากต่างชาติ

สำหรับกิจการของกองทัพด้วย

 

การต่างประเทศ

 

มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น

อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักร

เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังโปรดฯ ให้แต่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี

กับราชสำนักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึง 4 ครั้งด้วยกัน

ผู้ที่เขียนเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและสยามมากที่สุด

ในสมัยนี้ก็คือ มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์

 

วิทยาการสมัยใหม่

 

พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ เช่น กล้องดูดาว

 และยุทโธปกรณ์บางประการ รวมทั้งยังมีการรับเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ

จากชาวยุโรป และวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังอีกด้วย

 

ด้านวรรณกรรม

 

สมเด็จพระนารายณ์นับว่าเป็นทั้งนักรบและกวี

ทรงพระ-ราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง เช่น

*โคลงพุทธไสยาสน์ป่าโมก
*โคลงพาลีสอนน้อง
*โคลงทศรถสอนพระราม
*ราชสวัสดิ์
*ราชาณุวรรต
*ประดิษฐ์พระร่วง
*สมุทรโฆษคำฉันท์ (ตอนกลาง)
*คำฉันท์กล่อมช้าง (ของเก่า) เป็นต้น

พระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์

ในระหว่างปีพุทธศักราช 2228-2230รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

คณะ-บาทหลวงเจชูอิตชาวฝรั่งเศส ได้มาเผยแพร่ดาราศาสตร์

ในประเทศไทย มีสิ่งก่อสร้าง เช่น หอดูดาววัดสันเปาโล

เป็นหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทย

       นอกจากนี้ในวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2231

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง

ที่พาดผ่านแม่น้ำกฤษณะในประเทศอินเดีย พม่า จีน ไซบีเรีย

ไปสิ้นสุดในทวีปอเมริกา สำหรับประเทศไทยเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องทอดพระเนตร

จันทรุปราคาเต็มดวงใน คืนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2228

ร่วมกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ณ พระตำหนักทะเลชุบศร เมืองลพบุรี

 

 

 

                                     

ภาพสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จออกโปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตจากฝรั่งเศสเข้าเฝ้า

 

      คณะราชทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

 

  ที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

 

Comment