พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

posted on 03 Nov 2007 23:30 by social-people

 

   

 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 

 

 

 

 

พระราชประวัติ

       พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตามความปรากฏในจารึกหลักที่ 1

 

มีใจความว่า  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพระโอรสด้วยพระชายา

พระนามว่า นางเสือง 3 องค์ 

 

ระองค์ใหญ่สิ้นพระชนม์เสียตั้งแต่ยังเยาว์

 

พระองค์กลางทรงพระนามว่าบาลเมือง (ในหนังสือชินกาลมาลินีและสิงคนิทานเรียกว่า ปาลราช)

  

องค์ที่สามได้เสวยราชย์ต่อมาทรงพระนามว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 

 

 

ภาพถอดตัวอักษรบางส่วน จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านที่ 1

 

  พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูพี่น้องท้องเดียวห้าคน

ผู้ชายสาม ผู้หญิงสอง พี่เผือผู้อ้าย ตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก   เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า

ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา

ขุนสามชนเกลื่อนเข้า ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพ่ายจะแจ กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล

กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้

ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน  

 

    

อาณาเขต

  

 สมัยนี้เป็นยุคที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยเฉพาะการประดิษฐ์อักษรไทยใน พ.ศ.1826 ดัดแปลงมาจากขอม เป็นการแสวงหาวิธีการ

ที่จะให้ได้มาซึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทย เพื่อให้ต่างไปจากขอมซึ่งมีอิทธิพลครอบงำขณะนั้น

รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม ขนบประเพณีและการปกครอง โดยเฉพาะการขยาย

พระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวาง 

  

 

 การปกครอง

 ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงวางพระองค์

อย่างบิดาปกครองบุตรด้วยการสอดส่องความเป็นอยู่ของราษฎร ใครทุกข์ร้อนจะทูลร้องทุกข์

เมื่อใดก็ได้โปรดให้แขวนกระดิ่งที่ประตูพระราชวัง เมื่อราษฎรมีทุกข์ก็ไปสั่นกระดิ่งนั้นให้ได้ยิน

ถึงพระกรรณได้เป็นนิจ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่มาของประเพณีซึ่งเรียกกันว่า "ตีกลองร้องฎีกา"  

 

 

การต่างประเทศ     

 ใน พ.ศ. 1835 ปรากฏในหลักฐานของจีนว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์สุโขทัยได้ส่ง

ทูตพร้อมด้วยพระราชสาส์นอักษรทองคำเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับจีน

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.1836

คณะทูตจีนก็เดินทางมาสุโขทัยอัญเชิญพระบรมราชโองการของจักรพรรดิจีน

ให้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไปเฝ้า แต่พระองค์มิได้ปฏิบัติตามแต่ประการใด

  

สรุปในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ส่งทูตเจริญราชไมตรีกับจีน 4 ครั้ง

คือ พ.ศ.1835, พ.ศ.1837, พ.ศ.1838, พ.ศ.1840  

 

   

 การพาณิชย์      

 สมัยสุโขทัยมีการพาณิชย์แบบเสรี มีตลาดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เจ้าเมืองมิได้เก็บภาษี

อากรแต่อย่างใด ดังความตอนหนึ่งในศิลาจารึกว่า  

"เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน  

(คณะกรรมการชำระพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า ปสาน ว่า

คือ ตลาดของแห้ง ที่ขายของแห้ง เทียบกับคำว่า bazaar ในภาษาเปอร์เซีย)  

และความอีกตอนหนึ่งว่า

"...เมื่อชั่วพ่อขุนราม เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีเข้า

เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย

ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า

ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า" 

 

ที่มา http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/17%20January/PoKunram.htm

 

******************************************

Comment

Comment:

Tweet

tongue

#138 By (202.29.178.186|202.29.178.186) on 2014-05-21 15:15

ดีจังเลยคะ ที่มีเว็พนี้surprised smile

#137 By 1123 (103.7.57.18|101.108.48.195) on 2013-02-05 20:42

#136 By อังสุมาลี (103.7.57.18|182.53.7.147) on 2012-09-06 17:40

ความรู้แน่นมาก สุดยอดดดดดด

#135 By ฟ้า (103.7.57.18|110.49.248.123) on 2012-06-14 17:29

big smile

#134 By ploy (182.232.78.246) on 2012-02-12 14:13

พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตามความปรากฏในจารึกหลักที่ 1สมัยสุโขทัยมีการพาณิชย์แบบเสรี มีตลาดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เจ้าเมืองมิได้เก็บภาษี

อากรแต่อย่างใด ดังความตอนหนึ่งในศิลาจารึกว่า สมัยนี้เป็นยุคที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยเฉพาะการประดิษฐ์อักษรไทยใน พ.ศ.1826 ดัดแปลงมาจากขอม เป็นการแสวงหาวิธีการ

ที่จะให้ได้มาซึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทย เพื่อให้ต่างไปจากขอมซึ่งมีอิทธิพลครอบงำขณะนั้นและความอีกตอนหนึ่งว่า

"...เมื่อชั่วพ่อขุนราม เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีเข้า#133 By za2999 (125.25.186.61) on 2012-01-18 17:17

สาส open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#132 By ดกดเป (14.207.216.130) on 2011-12-04 16:31

uytiyuouyyyyyyou

#131 By ่่่่่่่่่่่่ั้ี้ีัะนีัะดพำำำ (124.122.172.180) on 2011-11-09 14:02

แง้ เราต้องการทัมรายงานอ่ะขอเนื้อหาที่เยอะกว่านี้หน่อยนะsad smile

#130 By wan (223.207.91.68) on 2011-09-06 19:36

ขอแบบเก็บรายละเอียดเยอะๆหน่อยทำรายงานไม่ได้
เต็มที่อีก2อาทิดส่งแล้ว

#129 By pat (124.120.62.40) on 2011-06-27 20:09

ดีมาก แต่ถ้าจะให้ดีมากกว่านี้จะต้องมีเรื่องที่ยาวกว่านี้
และมีความรู้เพิ่มขึ้นquestion question confused smile big smile open-mounthed smile

#128 By (223.206.182.224) on 2011-06-23 19:17

หามโบ้

#127 By กาดน (124.122.15.96) on 2011-06-16 11:17

angry smile embarrassed

#126 By นภาพร (110.49.235.10) on 2011-05-29 08:39

surprised smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile confused smile sad smile ดี มาก-*-*-*-* ชอบด้วย

#125 By แก้วตา น้องอาย (182.93.204.150) on 2011-02-25 08:36

embarrassed cry double wink surprised smile question tongue sad smile confused smile open-mounthed smile big smile งง งง งง มาก ..........................

#124 By ปิ่นผกา (61.7.173.117) on 2011-02-22 07:30

เนื้อหาดีมากค่ะconfused smile open-mounthed smile big smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#123 By ทิพวรรร เรืองทองฉิม (101.109.86.179) on 2011-02-21 11:17

embarrassed

#122 By - (125.25.50.33) on 2011-02-14 20:33

อยากรู้ว่า เกิดวันอะไรเดือนอะไร ปีอะไร

#121 By 7ม่Uoก Uoกให้โง่ (183.89.157.139) on 2011-01-12 19:05

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

#120 By tanza (118.173.26.206) on 2010-12-13 20:24

thank ๆๆๆquestion question question question

#119 By qqq (124.122.222.46) on 2010-11-04 18:58

thankbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#118 By xxx (124.122.222.46) on 2010-11-04 18:31

เห็นด้วยกับ นนลขลbig smile (แต่เอาแบบย่อดีกว่า)

question

#117 By สสส (58.64.89.142) on 2010-10-05 09:59

ถ้ามีสรุปผลงานสำคัญให้ด้วยก็จะดีมากsad smile

#116 By นนลขล (58.64.89.142) on 2010-10-05 09:50


ยนัเพะหพ wink embarrassed

#115 By (125.27.153.244) on 2010-09-22 16:49

มีฟามรู้มั๊กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกopen-mounthed smile confused smile open-mounthed smile question

#114 By เนย (124.121.110.195) on 2010-09-13 16:27

confused smile confused smileนุกดี

#113 By (182.93.187.97) on 2010-09-10 11:22

มีความรู้

#112 By 6/1 (110.49.193.128) on 2010-09-09 19:46

lk;l;สาวรักนะ g,oot

#111 By nuthasit@hotmail.co.th (124.120.101.55) on 2010-09-09 18:54

มีสาระมากๆมีสาระมีมีสาระมากๆสาระมากๆมีสาระมากๆมากๆมีสาระมมีสารมีสาระมากๆะมากๆากๆ8;p

#110 By gfhgf (124.120.101.55) on 2010-09-09 18:52

ทดดีเยี่ยมมากtongue question surprised smile wink cry embarrassed sad smile

#109 By nuthasit (124.120.101.55) on 2010-09-09 18:50

เนื้อหาดีคะbig smile big smile

#108 By รัก (119.31.121.88) on 2010-09-05 18:26

หกดๆไพ question

#107 By (125.26.112.7) on 2010-09-05 14:42

ขอขอบคุณจากใจครับ

#106 By ชนะชัย มูลทองฟัก (180.180.123.56) on 2010-09-03 19:56

มีสาระมากๆ

#105 By manaw (110.164.232.177) on 2010-09-02 18:40

#104 By swedr-[p (125.27.219.69) on 2010-08-30 13:24

#103 By (117.47.153.202) on 2010-08-08 16:56

อยากรู้หลักฐานที่หลงเหลืออยู่เช่นของเครื่องใช้เช่นหม้อดินเผา กำไลข้อมือ และสถานโบราณ

#102 By สาว (119.31.121.78) on 2010-08-06 15:39

น้ำพุบ้า question embarrassed

#101 By คนน่ารัก (182.93.150.195) on 2010-08-04 13:30

น้ำพุบ้า question embarrassed

#100 By คนน่ารัก (182.93.150.195) on 2010-08-04 13:29

ขอเนื้อหาเยอะกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่น
มากกว่านี้
ดีกว่านี้
ok

#99 By min (61.90.20.54) on 2010-07-26 12:32

ก๊ ดี อ๊ะ น๊ะ แต่ เนื้อหา ควรหา ให้ มาก กว่า นี้ อีก สัก หน่อย ค่อย จะ ดี กว่า นี้ อีก นะ คับ อย่างประสูตร เมื่อ วันที่ confused smile

#98 By น้อย (110.164.217.230) on 2010-07-22 19:03

ขอบคุงมากคับconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry

#97 By Nuza-จัJ (58.10.170.216) on 2010-07-20 10:12

ยากembarrassed

#96 By pim (183.89.243.11) on 2010-07-16 17:42

#94 By (61.7.163.142) on 2010-07-13 12:45

#95 By (61.7.163.142) on 2010-07-13 12:45

เนื้อหาให้มันมากๆหน่อยquestion surprised smile

#93 By ก. (115.87.38.247) on 2010-07-10 12:26

confused smile

#92 By เเทน (125.25.179.113) on 2010-07-05 15:38

embarrassed embarrassed embarrassed

#91 By ณัฐพล (222.123.193.238) on 2010-07-03 18:09

มีความรู้ดีมาก
big smile big smile big smile big smile big smile

#90 By ผู้เดินบนทางสวรรค์ (124.121.117.223) on 2010-07-01 16:48

ก้อดีอ่ะเนื้อหาเยอะดีembarrassed

#89 By (124.157.179.96) on 2010-06-30 18:46